O NAS

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Dajemy dzieciom szansę rozwijania zainteresowań i uzdolnień…

Script logo