PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Nasze Przedszkole (grupy: Misie, Kotki, Słoneczka oraz Skrzaty)  bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA:

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas
na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne :
-  Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
-  Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:
- Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
- Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
-  Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
-  Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
-  Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

Script logo