Projekty

W naszym przedszkolu realizujemy dwa projekty dofinansowane

z Funduszy Europejskich:

1. „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych.”

Celem projektu jest utworzenie dwóch nowych oddziałów dla dzieci 3-4 letnich.

2. „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 50 miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych zajęć niwelujących deficyty oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w przedszkolu”

Script logo