• Dziecko chce być dobre

     

    „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

    (J. Korczak)

Nasze Przedszkole jest jak dom, w którym dzieci czują się bezpieczne i kochane. Ważne są dla nas ich indywidualne potrzeby. Wychowujemy dzieci rozwijając w nich w poczucie odpowiedzialności i szacunek  do drugiego człowieka. 

 

Uczymy je przestrzegania zasad, rozwijamy w nich samodzielność i inwencję. Stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju, nabywania doświadczeń i możliwości osiągania sukcesów.

Script logo