Zapisy

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

REKRUTACJA DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH BĘDZIE UDOSTĘPNIONA W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA W DNIU 21 MARCA 2023 R.

 

 

INFORMACJA O MINIMALNEJ LICZBIE PUNKTÓW UPRAWNIAJĄCYCH

DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Uprzejmie informujemy, ze minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych, na rok szkolny 2023/2024, na II etapie rekrutacji wyniosła 30.

Na I etapie rekrutacji do przedszkola zostały przyjęte dzieci, które spełniły kryteria określone w Ustawie Prawo Oświatowe art. 131 ust. 2 (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

Na II etapie rekrutacji do przedszkola zostały przyjęte dzieci, które uzyskały 30 i więcej punktów określonych Uchwałą Nr XXVII/239/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19.07.2021 r. w sprawie określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brenna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Po przyjęciu dzieci, które uzyskały 30 i więcej punktów na II etapie rekrutacji, na pozostałe wolne miejsca Komisja Rekrutacyjne zakwalifikowała dzieci, które uzyskały 20 punktów oraz otrzymały dodatkowy punkt przyznany kandydatom w oparciu o wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych (zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/239/21 Rady Gminy Brenna).

 

 

 

Script logo