Rada rodziców

GRUPA "BIEDRONECZKI"

1. Agnieszka Heller

2. Adrian Póstułka 

3. Ewa Bijok

 

GRUPA "SKRZATY"

1. Gabriela Bubnicka

2. Anna Figołuszka

3. Danuta Zgóralska 

4. Aleksandra Główczak

 

GRUPA "SŁONECZKA"

1. Marlena Michnik

2. Monika Rosiek

 

GRUPA "MISIE"

1. Gabriela Bubnicka

2. Sandra Hajduk

3. Marta Pawlak

 

GRUPA "KOTKI"

1. Karolina Borkała

2. Żaneta Rybka

3. Żaneta Golec 

 

PREZYDIUM RADY

 

Przewodicząca: Anna Figołuszka

Za-ca przewodniczącej: Karolina Borkała

Sekretarz: Monika Rosiek

Skarbnik: Danuta Zgóralska

Script logo