Kadra

Kadra naszego przedszkola to nauczyciele i specjaliści z pełnymi kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  Wszyscy ukończyli studia wyższe i systematycznie doskonalą swój warsztat pracy biorąc udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Wielu nauczycieli rozszerza swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych. 

DYREKTOR

MGR BOŻENA CYGANIK

Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

MGR KATARZYNA DURBAS

Nauczyciel dyplomowany, instruktor gimnastyki korekcyjnej, terapetuta pedagogiczny,

instruktor gry w szachy

MGR ALINA GAŃCZARCZYK 

Nauczyciel dyplomowany 

MGR ANGELIKA MARKIEWICZ

Nauczyciel kontraktowy

Pedagog specjalny w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

MGR BEATA KAFEL 

Nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny 

BOŻENA ŁYSEK 

Nauczyciel dyplomowany, społ. za-ca dyrektora 

MGR KATARZYNA ŁYSEK

Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog

MGR ALEKSANDRA PIETRZYK

Nauczyciel kontraktowy, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej

MGR JUSTYNA SZOSTOK 

Nauczyciel kontraktowy, logopeda 

MGR ALEKSANDRA STRACH

Nauczyciel mianowany, pedagog socjalny, terapetuta pedagogiczny,

instruktor gry w szachy 

BOŻENA WIECZOREK

Nauczyciel dyplomowany

 

JĘZYK ANGIELSKI

MGR AGATA TOMICA 

Nauczyciel mianowany, lektor języka angielskiego 

RELIGIA 

MGR BOŻENA WAWRZECZKO

Nauczyciel dyplomowany, katecheta katolicki

PSYCHOLOG

MGR MIROSŁAWA GRANIECZNY 

Nauczyiel dyplomowany,

LOGOPEDA 

MGR EWA HERZYK-MOJEŚCIK

 Nauczyciel dyplomowany,  oligofrenopedagog

RYTMIKA

MGR JADWIGA TOMALA

nauczyciel muzyki, dyrygent

 

POMOCE NAUCZYCIELA/WOŹNE ODDZIAŁOWE

 

Beata Bąk

Jolanta Ferfecka

Klaudia Holeksa

Weronika Mazur

Urszula Pilch

Aneta Podziewska 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo