Kadra

Kadra naszego przedszkola to nauczyciele i specjaliści z pełnymi kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  Wszyscy ukończyli studia wyższe i systematycznie doskonalą swój warsztat pracy biorąc udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Wielu nauczycieli rozszerza swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych. 

DYREKTOR

MGR BOŻENA CYGANIK

Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

MGR ALEKSANDRA BALCAR

Nauczyciel

MGR KATARZYNA DURBAS

Nauczyciel dyplomowany, instruktor gimnastyki korekcyjnej, terapetuta pedagogiczny,

instruktor gry w szachy

MGR ALINA GAŃCZARCZYK 

Nauczyciel dyplomowany 

MGR ANGELIKA HERDA

Nauczyciel 

MGR BEATA KAFEL 

Nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny 

BOŻENA ŁYSEK 

Nauczyciel dyplomowany 

MGR JUSTYNA SZOSTOK 

Nauczyciel, logopeda 

MGR ALEKSANDRA STRACH

Nauczyciel, pedagog socjalny, terapetuta pedagogiczny,

instruktor gry w szachy 

BOŻENA WIECZOREK

Nauczyciel dyplomowany

 

JĘZYK ANGIELSKI

MGR AGATA TOMICA 

Nauczyciel, lektor języka angielskiego 

RELIGIA 

MGR BOŻENA WAWRZECZKO

Nauczyciel dyplomowany, katecheta katolicki

SPECJALIŚCI

MGR KATARZYNA ŁYSEK

Nauczyciel, oligofrenopedagog

MGR MIROSŁAWA GRANIECZNY 

Nauczyiel dyplomowany, psycholog 

MGR EWA HERZYK-MOJEŚCIK

 Nauczyciel dyplomowany, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

 

POMOCE NAUCZYCIELA/WOŹNE ODDZIAŁOWE


Irena Bączek

Beata Bąk

Jolanta Ferfecka

Klaudia Holeksa

Weronika Mazur

Urszula Pilch

 

 

 

 

 

 

 

Script logo