Kadra

Kadra naszego przedszkola to nauczyciele i specjaliści z pełnymi kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  Wszyscy ukończyli studia wyższe i systematycznie doskonalą swój warsztat pracy biorąc udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Wielu nauczycieli rozszerza swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych. W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrentopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

DYREKTOR

MGR BOŻENA CYGANIK

zarządzanie w oświacie, nauczyciel dyplomowany, trener w oświacie.

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

MGR MARCELINA BUJOK 

WYCHOWAWCA GRUPY "KOTKI"

Nauczyciel mianowany. Oligofrenopedagog. Pedagog specjalny.

MGR KATARZYNA DURBAS

WYCHOWAWCA GRUPY "SŁONECZKA"

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, terapetuta pedagogiczny.

MGR HALINA BYRTEK.

WYCHOWAWCA GRUPY "SKRZATY"

Nauczycie dyplomowany. Terapeuta pedagogiczny.

MGR BEATA KAFEL 

WYCHOWAWCA GRUPY "SKRZATY"

Nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny.

MGR KLAUDIA KAŁUŻA

Nauczyciel kontraktowy, zastępstwo za panią Alinę Gańczarczyk.

MGR AGATA TOMICA

WYCHOWAWCA GRUPY "KOTKI"

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego.

MGR KATARZYNA LAUFERNICKA

WYCHOWAWCA GRUPY "MISIE"

Nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

MGR ALEKSANDRA PIETRZYK

Nauczyciel kontraktowy. Terapeuta Integracji Sensorycznej.

MGR ALEKSANDRA STRACH

WYCHOWAWCA GRUPY "BIEDRONKI"

Nauczyciel mianowany, terapetuta pedagogiczny.

 

JĘZYK ANGIELSKI

MGR AGATA TOMICA 

Nauczyciel dyplomowany, lektor języka angielskiego 

RELIGIA 

MGR ANNA GREŃ

Nauczyciel dyplomowany, katecheta katolicki.

PSYCHOLOG

MGR MARTA JONDERKO 

Nauczyiel dyplomowany, terapeuta.

LOGOPEDA 

MGR EWA HERZYK-MOJEŚCIK

 Nauczyciel dyplomowany,  oligofrenopedagog.

 

 

POMOCE NAUCZYCIELA/WOŹNE ODDZIAŁOWE

 

Beata Bąk

Jolanta Ferfecka

Klaudia Holeksa

Agnieszka Kocjan

Weronika Mazur

Aneta Podziewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo