Programy

ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Programy ogólnopolskie:

 

"Rozwój - Wychowanie - Edukacja" Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha - wyd. Nowa Era

„Wprowadzenie w świat pisma – odimienna metoda nauki czytania” – Irena Majchrzak. 

„Klub zdrowego przedszkolaka” program profilaktyczny rekomendowany przez SANEPID.

„Dziecięca matematyka” - program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, Wydawnictwo WSiP

"Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu"   K. Wlaźnik

"Metoda Dobrego Startu" - Marta Bogdanowicz

„Program nauczania języków obcych w przedszkolu” do podręcznika MINI BINGO - Wyd. PWN

 G. Malenta, A. Wieczorek. 

„Kochamy dobrego Boga” program nauczania religii katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego KEP, nr AZ-0-01/10

 

Programy własne nauczycieli:

 

Program edukacji regionalnej i patriotycznej „Jestem Górczaninem, jestem Polakiem” – B. Wieczorek

Program profilaktyczno-zdrowotny "Przedszkolak bezpieczny i zdrowy w swoim środowisku" - A. Gańczarczyk

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu "Nauka języka angielskiego przez zabawę z wykorzystaniem TIK" - A. Tomica

Program wspomagający rozój motoryki dużej - B. Wieczorek

Program do zajęć z gimnastyki korekcyjnej K. Durbas

Program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych B. Kafel

Program innowacyjnych zajęć "Edukacja przez szachy" - K. Durbas, A. Strach

Program innowacyjnych zajęć: "Z Photonem w świecie programowania"  zajęcia edukacyjne wprowadzające dzieci w świat programowania za pomocą robota interaktywnego: PHOTON ROBOT grupy MAC EDUKACJA - A. Markiewicz 

 

Roczny program rozwoju przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

"Fabryka języka" - czyli rozwijanie kompetencji językowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

"Przedszkolak w świecie matematyki" - rozwijanie kompetencji cyfrowych i matematycznych dzieci.

 

 

Script logo