Programy

ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Programy ogólnopolskie:

 

"Rozwój - Wychowanie - Edukacja" program nauczania  -  Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha - wyd. Nowa Era

„Wprowadzenie w świat pisma – odimienna metoda nauki czytania” (elementy metody) – Irena Majchrzak

„Klub zdrowego przedszkolaka” program profilaktyczny rekomendowany przez SANEPID

„Dziecięca matematyka” - program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, Wydawnictwo WSiP

"Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu"   K. Wlaźnik

"Metoda Dobrego Startu" (elementy metody) - Marta Bogdanowicz

„Program nauczania języków obcych w przedszkolu” do podręcznika MINI BINGO - Wyd. PWN

 G. Malenta, A. Wieczorek

„Kochamy dobrego Boga” program nauczania religii katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego KEP, nr AZ-0-01/10

 

Programy własne nauczycieli:

 

 

Program profilaktyczno-zdrowotny "Przedszkolak bezpieczny i zdrowy w swoim środowisku" - A. Gańczarczyk

Program wspomagający rozwój motoryki małej"  - A. Gańczarczyk

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu "Nauka języka angielskiego przez zabawę z wykorzystaniem TIK" - A. Tomica

Program wspomagający rozój motoryki dużej - B. Wieczorek

Program do zajęć z gimnastyki korekcyjnej K. Durbas

Program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych B. Kafel

Program zajęć przyrodniczo-matematyczno-badawczych - K. Laufernicka

Program zajęć muzycznych i ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym "Tańczące przedszkolaki" - M. Byrtus

Program zajęć sportowych - Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych

 

Program innowacji pedagogicznej:

 

"Sensostarszaki Zimą"  - K. Laufernicka, A. Pietrzyk

 

 

Script logo