Programy

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Programy ogólnopolskie:

„Kocham Przedszkole” Program Wychowania Przedszkolnego – Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek. Wydawnictwo WSiP.

„Wprowadzenie w świat pisma – odimienna metoda nauki czytania” – Irena Majchrzak. 

„Klub zdrowego przedszkolaka”– program profilaktyczny rekomendowany przez SANEPID.

„Dziecięca matematyka” – program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, Wydawnictwo WSiP

"Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu"  - K. Wlaźnik

"Metoda Dobrego Startu" - Marta Bogdanowicz

„Program nauczania języków obcych w przedszkolu” do podręcznika MINI BINGO – G. Malenta, A. Wieczorek. Wyd. PWN

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” program nauczania religii katolickiej – red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Św. Wojciech

"Olek i Ada" - pakiet edukacyjny dla dzieci, wydawnictwo MAC EDUKACJA.

 

Programy własne nauczycieli:

„Jestem Górczaninem, jestem Polakiem” – B. Wieczorek

Program do zajęć z gimnastyki korekcyjnej – K. Durbas

Program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – B. Kafel

Program do zajęć z terapii logopedycznej - J. Szostok

Program do zajęć "Edukacja przez szachy" - K. Durbas, A. Strach

"Mali Odkrywcy" - program kółka badawczego - A. Herda 

Program innowacyjnych zajęć: Z Photonem w świecie programowania– zajęcia edukacyjne wprowadzające dzieci w świat programowania za pomocą robota interaktywnego: PHOTON ROBOT grupy MAC EDUKACJA - A. Herda

"Nauka języka angielskiego przez zabawę z wykorzystaniem TIK" - program nauczania języka angielskiego w przedszkolu - A. Tomica

 

 

 

Roczny program rozwoju przedszkola na rok szkolny 2018/2019

PRIORYTET I: „Wiem kim jestem i skąd pochodzę” – kształtowanie tożsamości i wspólnoty narodowej dzieci.

PRIORYTET II: „Dziecko w świecie książki...”

Script logo