Ramowy rozkład dnia

6.00-7.45 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach (ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową, ćw. artykulacyjneoraz doskonalące kształtowanie pojęć matematycznych)

7.45-8.00 zabawa ruchowa, ćw. poranne

8.00-9.00 śniadanie czynności higieniczno- sanitarne,

9.00 – 10.00 zajęcia programowe z całą grupą z zakresu wychowania społeczno-moralnego, umysłowego, poznawania przyrody, rozwijania mowy i myślenia, poznawania stosunków jakościowo-ilościowych, zabawa ruchowa, zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego, działalności plastyczno-konstrukcyjnej, zajęcia umuzykalniające.

10.00  napoje, owoce

10.00-12.30 zajęcia z języka angielskiego.

10.15 -11.15 zabawy w kącikach zabaw - tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, spacery i wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

11.15-11.30 czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu 

11.30-12.30 obiad

12.30-14.00 odpoczynek poobiedni, słuchanie utworów literatury dziecięcej oraz muzyki relaksacyjnej dla dzieci, zajęcia dodatkowe

14.00-14.30 zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną, 

14.00-15.00 zajęcia z religii katolickiej dla grup starszych.

14.35-15.00 podwieczorek

15.00 -17.00 zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci - tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe, układanki, zabawy na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu.

Script logo