REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W dniach od 26 lutego do 15 marca 2024 r.

przyjmowane będą wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów,

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych,

na rok szkolny 2024/2025.

W zakładce zapisy znajdują się dokumenty rekrutacyjne:

- wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,

- terminy rekrutacji - Zarządzenie Wójta Gminy Brenna 

- kryteria rekrutacji.

Script logo